PROGRAM

2022

4. SAMLING D. 25 JUNI FRA 14 - 17

- Turneringsforberedelse m.m.
* Hvad, hvornår, hvordan
* Rutiner 
* Baneobservation

5. SAMLING D. 6. AUGUST FRA 10 - 13

- Samlet evaluering af sæsonen
* Hvordan får vi det meste ud af restsæsonen?
* Shortgame
** Der samles op på de forskellige typer og vi slutter med test/konkurrrence

6. SAMLING D. 24. SEPTEMBER FRA 13 - 17

- Individuelle spillersamtaler
* aftales med Carl Emil
** Evaluering af Futuresæsonen 
** 2022/2023 sæsonen 

Ps. DGU's turneringskalender (Divisionsturneringen) kan være skyld i at enkelte weekendsamlingerne rykkes én uge (meldes ud, så snart kalenderen offentliggøres)

PRIMO AUGUST 2022

- Individuel spillersamtale
* Opfølgning på Maj-samtale
* Udvikling/træning
* Turneringer spillet

ULTIMO SEPTEMBER 2022

- Evaluering af året der er gået
* Hvordan har den personlige udvikling været?
* Hvad kan Futureteam Smørum gøre bedre?
* 2022/2023 sæsonen

TURNERINGSOBSERVATION

- Når DGU's turneringskalender offentliggøres, udvælges 3 - 4 turneringer, hvor der observeres og laves en skriftlig evaluering til hver spiller!
Observationen sker kun på Sjælland og i weekenderne!